• Av dei nynorskskrivande forfattarane som ikkje blir presenterte i den nye litteraturhistoria, er utan tvil forfattaren sjølv, Jan Inge Sørbø, den mest sentrale, skriv Aftenbladets meldar. Samlaget/Agnete Brun
    Galleri

Pionerverk om nynorsklitteraturen − men med mange mistak

BOK: Imponerande gjennomgang av nynorske forfattarskapar i ei litteraturhistorisk ramme, men ikkje utan feilsteg.