• Kurator Siren Løkaas setter sommerens feminismeutstilling i historisk og kulturelt perspektiv for, fra venstre, Randi Marie Antonsen, Kristin Haga, Eivind Haga Ronold og Eldbjørg Haga. Kristian Jacobsen
    Galleri

Guidet dypdykk i kvinneprotesten

Hvorfor var det akkurat på 70-tallet at kvinner brukte kunsten til å skildre og protestere mot kvinners kår? Og hvordan ble de provoserende virkemidlene mottatt i samtiden?