• Britt-Synnøve Johansen. Jarle Aasland

Johansen lager musikalmusikk

Britt-Synnøve Johansen lager musikk til miljømusikalen «Vilde Vite og Plastmysteriet» på Den Nationale Scene i Bergen.