• Ungdommens fylkestinget består av 33 medlemmer fra alle kommunene i Rogaland. I slutten av september vedtok de et forslag om å legge ned Den kulturelle skolesekken. Ungdommens fylkesting

Ungdomspolitikere vil kvitte seg med Den kulturelle skolesekken

Ungdommens fylkesting i Rogaland (UFT) vil legge ned Den kulturelle skolesekken (DKS) og gi ungdommen en kultur-app istedenfor.