• Inge Steenslands stiftelse og Klosters legat har tilsammen gitt Stavanger maritime museum 5,7 millioner kroner til utvikling av ny utstilling. Her blir MUST direktør Siri Aavitsland og avd. leder Bitten Bakke gratulert av representanter for de respektive giverne, Leif Johan Sevland og Helge Byhre Sirevaag. Jan Inge Haga

Stavanger Maritime Museum fikk rekordgave

Det er blitt gitt to store pengegaver til Stavanger maritime museum. Dette er det største samlede engangsbeløpet som er blitt gitt til et utstillingsprosjekt på museet av en stiftelse og legat.