SV: – Gi Kuppelhallen til Rogaland Teater

Rådmannen vil bruke 55 millioner de neste årene på å pusse opp Kuppelhallen i Bjergsted. Eilef A. Meland og Stavanger SV vil heller la Rogaland Teater bruke tomta og bygningen til et nytt, moderne teaterbygg.

Eilef A. Meland og SV vil gjerne ha Rogaland Teater til Bjergsted.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ti år gammel

Meland vil benytte budsjettbehandlingen i Stavanger til å foreslå en slik løsning, som både sparer penger og gir svar på en kommende, stor lokaliseringsdebatt i Stavanger.

Ideell plassering

– For vårt vedkommende er dette nå i første omgang en budsjettsak. Vi registrerer at kommunen skal bruke 55 millioner på dette bygget, 23 millioner allerede neste år. Samtidig ser vi et annet sted i dokumentet at Rogaland Teater er på jakt etter ny tomt, og at vi alt har brukt en million på en utredning for å finne denne tomten. Etter min mening må Bjergsted være en glimrende plassering. Omgivelsene i parken er ideelle. Det samme er muligheten for tilgang og nærheten til sentrum, sier Eilef A. Meland.

Han mener også at bygningen og tomten utmerket godt kan være Stavanger kommunes bidrag til nye Rogaland Teater.

Moderne

– Vi er uansett forpliktet til å yte et bidrag til teateret. Tomta og bygningen kan være kommunens bidrag, sier han.

Les også

Prioriter Tou Scene før Kuppelhallen

– Nå er vel neppe dagens kuppelhall noen ideell teatersal?– Nei. Her må Rogaland Teater få frihet til å utforme et moderne teater med flere scener og flere scenetårn. Samtidig vil jeg tro at dagens kuppeltak kan danne grunnlag for en framtidsrettet og spennende arkitektur. Fra vår side er dette bare et forslag, uten at vi har utredet dette. Rogaland Teater må selv få avgjøre om dette er en hensiktsmessig lokalisering. Selv mener jeg at Bjergsted vil være bedre egnet enn de andre tomtene langs kaiene som har vært nevnt tidligere. Det må være en fordel at Rogaland Teater ligger i nærheten av andre tunge kulturinstitusjoner. Bjergstedvisjonen er allerede et begrep, sier Eilef A. Meland.

Nok nå?

Mens Konserthuset ble stemt igjennom stort sett bare mot stemmene fra Frp, har Meland merket seg at det er atskillig mer kontroversielt å plusse på enda et stort millionbeløp til en sal nummer 3 i Bjergsted. Etter åpningen av Konserthuset er det flere som mener at det kanskje er nok nå.

Les også

Kuppelhallen får tett tak og nye stolar

– Politisk er det bred skepsis til en sal nummer 3. Jeg har også merket meg at administrasjonen har sine betenkeligheter, sier han.Konserthusets egen økonomiplan for 2012-2015 sier for eksempel:

"For å oppnå balanse i driften av Kuppelhallen vil en måtte øke antall utleiearrangementer her fra dagens 71 til 109. Når en tar i betraktning at nytt konserthus i stor grad overtar den opparbeidede arrangementsmengden i Kuppelhallen, er det åpenbart at det ligger en utfordring i å bringe Kuppelhallen opp på et lønnsomt aktivitetsnivå."

Fine ord om Tou

Også de som styrer i byen, ved kulturstyreleder Sissel Knutsen Hegdal (H), har i Aftenbladet gitt uttrykk for tvil om det er rett å prioritere Kuppelhallen foran Tou Scene. Det er et paradoks at det kulturbygget som får mest penger til rehabilitering neste år, er det bygget som har minst klare planer for videre bruk. De 23 millionene i 2013 skal brukes til å tette taket og skifte ut stolene.

Styreleder Brit K. S. Rugland i Rogaland Teater AS vil hverken si ja eller nei til Bjergsted foreløpig.

– Dette er helt nytt for meg. Når det gjelder lokalisering av et eventuelt nybygg, er det først og fremst en byutviklingssak. Tidligere har det vært forslag om at vi bør bygge i Sandnes. Da har vi slått fast at vi har forretningsadresse i Stavanger. Det har også helt sikkert blitt sagt at vi vil synes det hadde vært kjekt å kunne se sjøen. Jeg er ikke klar til å diskutere konkrete tomter ennå. Inntil videre er det også et alternativ at Rogaland Teater forblir der det er, sier Rugland.

Publisert: