• Randi Engelsvold med plate nummer tre. Ingeborg Skrudland

Randi Engelsvold: Hav og høy himmel på Jæren

Mer utadvendt denne gang, uten at det intime forsvinner.