• – Stavanger-regionen er eit utstillingsvindauge for Norges energirikdom, seier Finn E. Krogh, direktør i Norsk Oljemuseum. Energi er tema når Stavanger blir vertsby for den internasjonale Ecsite-konferansen. Pål Christensen

Jærmuseet og Norsk Oljemuseum med internasjonal konferanse

MUSEUM: Om tre år vil 1000 delegatar frå 50 land samlast i Jærmuseet og Norsk Oljemuseum.