• Marc Ribot slutter seg til rekken av protestsangere mot ledelsen av dagens USA.
    Galleri

Trekker tråden fra Trump til fascismen

Strømmen av sanger rettet mot Donald Trump er stri. Innholdet blir stadig krassere.