• Fra utstillingen som nå henger på galleri Sølvberget. Tegninger av Marit Victoria Wulff Andreassen. Jarle Aasland

– Hen, han, hun - hvorfor ikke?

Det flytende kjønn - «hen» - er tema i en ny utstilling på Sølvberget. Men enn så lenge vil ikke Språkrådet ta «hen» inn i ordlistene.