• Marius og Frida representerer to motpoler, men når de blir kjent, viser det seg at de ikke er så forskjellige som de trodde.

Verken psycho eller bitch

«Psychobitch» er en godt fortalt historie om hvor vanskelig det kan være å befinne seg midt imellom barndommen og de voksnes verden. Men den unngår å svare på noen sentrale spørsmål.