• Nic er 18 år og narkoman. Kan familien redda han?

Sobert narkodrama

FILM: Beautiful Boy fortel edrueleg om narkoman son og familien hans, men manglar litt på å treffa emosjonelt.