• Peer Perez Øian (t.h.) har regi på stykket om omstreifaren "Sepp" (Øystein Martinsen) som ein dag bankar på hos direktør Herr Biedermann (Ole Christoffer Ertvaag). Tommy Ellingsen

Lærestykke om ikkje å læra

"Biedermann og brannstifterne" handlar om eit menneske som ikkje lærer. Kan me læra noko av det?