Statsministeren dør og hele menneskeheten er truet

BOK: Underholdende, men lite troverdig fra en av våre merkeligste forfattere.

Gert Nygårdshaug er aktuell med romanen «Quintessence».
  • Marit Egaas
    Stavanger
Publisert: Publisert:
Grade: 3 out of 6

Gert Nygårdshaug: Quintessence. Roman. 248 s. Cappelen Damm.

Er det mulig å gjenreise respekten for menneskeheten? Det er det store spørsmålet som stilles i Gert Nygårdshaugs siste roman. Denne merkelige forfatteren som mange elsker, mens andre er nokså uforstående til det han holder på med.

Hovedpersonen Olion Solberg (33) jobber som «smører» for statsministeren, en litt diffus men viktig stilling i krysningspunktet mellom diplomatiet og e-tjenesten. Men det varer ikke lenge. Statsministeren dør i ei tragisk ulykke, og samtidig forsvinner et viktig dokument. Denne hendelsen fører til at Olion sier opp jobben og forlater et behagelig liv i Oslo for å restaurere en gammel familieeiendom i Nord-Østerdal.

Det begynner som en krim, men så sporer det av i en helt annen retning, og dreier seg om gamle hus, ørretfiske, matlaging, vedhogst og nabokrangel. Olion Solberg kjenner en dyp tilfredshet og harmoni med det nye livet, og han som alltid har vært uten en eneste politisk mening, begynner å interessere seg for lokalpolitikk og motstanden mot monokulturelt landbruk.

Så dukker det opp ei mystisk kvinne med forbindelser til en organisasjon for urfolks rettigheter, med formål å gjenreise respekten for menneskeheten. Når hun og Olion er i nærheten av hverandre, blir en mystisk kraft utløst. Etter hvert blir det hele ganske ellevilt, med et gammelt sagn i hovedrollen, bånd til urfolk i Brasil og til samer i Norge og et varsel om et angrep på hele menneskeheten. Det forsvunne dokumentet dukker også opp og spiller en viktig rolle i saken.

Gert Nygårdshaug (f. 1946) har skrevet en rekke bøker innen ulike sjangre, og denne romanen føyer seg inn blant dem som tar opp aktuelle samfunnsspørsmål. I en annen av disse, «Prost Gotvins testamente», møter vi den frafalne presten Gotvin, som var Olion Solbergs oldefar, men forøvrig er Olion en ny karakter i forfatterens univers. Gjennom han får forfatteren anledning til å ta opp flere av sine favorittema: udugelige politikere, klimatrusselen, urfolks rettigheter og astronomi. Han benytter også anledningen til å prise gleden med god mat og fantastiske naturopplevelser. Problemet er bare at historien ikke henger sammen, og at slutten er temmelig søkt og kommer brått på, som en «deus ex machina». Den mystiske kvinnen som dukker opp er lite troverdig og nokså problematisk fordi hun er veldig ung. Så selv om det er grei underholdning, er dette vanskelig å kjøpe, selv for en ihuga fan.

Publisert: