• Kjell Pahr-Iversen, «Personer venter» 2019, tusj. Utsnitt. Trond Borgen

Den menneskelige komedie som tegnekunst

UTSTILLING: I Kjell Pahr-Iversens tegnekunst er mennesker bundet til jorden av tyngdekraften. Men de har likevel en åndelig oppdrift, skriver en begeistret Trond Borgen.