Stormende følelser

Det er befriende når noen henter inn de sterke uttrykk, de store fakter, de overveldende følelser som bærer festen i seg, og stoltheten.