• Regissør Silje Evensmo Jacobsen fra Stavanger er en av 12 kvinner som er tatt ut til NFIs program for bedre kjønnsbalanse i filmbransjen. Eva Rose

Kvinnelige filmskapere skal ta mer plass

Regissør Silje Evensmo Jacobsen (34) fra Stavanger er en av 12 kvinner som er tatt ut til et utviklingsprogram for kvinnelige filmskapere.