• I den verdenen 13 år gamle Pio kjenner til, er det ikke så mange mulige karriereveier. Storytelling media

Han vil bli skurk som sin far

Det skorter verken på realisme eller filmatiske finesser i filmen fra et multietnisk og kriminelt miljø i Sør-Italia. Men historiefortellingen, den vakler.