Rogaland sett med okkupantenes øyne

BOK: Unike bilder av krigen i Rogaland, som ikke var så fredelig som bildene viser.

Soldater fra panserjegerkompaniet til 7. SS-Totenkopfstandarte kontrollerer panservernkanoner i skolegården på Nylund i juni 1940. (Fra boken «Okkupasjonen i bilder. Tyskernes egne minner fra Rogaland» utgitt av Militærhistorisk Forening Rogaland.)
Publisert: Publisert:

Militærhistorisk Forening Rogaland: Okkupasjonen i bilder. Tyskernes egne minner fra Rogaland. 448 sider. Commentum.

De tyske soldatene som okkuperte Rogaland, var som folk flest. De tok helst bilder når de var på Preikestolen, solte seg på Hellestøstranden eller gikk på isen på Breiavatnet. Men de tok også nok bilder av kanoner, fly som var skutt ned, eller klar til å ta av, oppmarsj i bygatene og strev med å befeste kysten, til at det gir et unikt bilde av hvordan krigsårene fortonte seg for okkupantene.

Den lille, men ekstremt arbeidsomme Militærhistorisk Forening Rogaland kommer også i høst med et nytt verk som dokumenterer okkupasjonen. Med årets utgivelse er det blitt et verk på åtte store bind. Foreningen bruker de midlene som boksalget innbringer, til å kjøpe inn stadig nye samlinger tyske bilder, som de i sin tur overlater til Statsarkivet i Stavanger. På den måten øker de vår felles kunnskap om en viktig del av vår historie.

Årets bok er den andre rene bildeboken. Den første, «Okkupert by», kom i 2017 og dekket bare Stavanger. Denne gang er det bilder fra Haugalandet i nord til Dalane i sør. Mange av dem viser hvor betatt de tyske soldatene åpenbart var av det rogalandske landskapet.

Forskere har anslått at kanskje så mange som 35.000 av de tyske okkupasjonstroppene hadde med seg fotografiapparat. Et langt færre antall hadde noen dypere innsikt i fotograferingens hemmeligheter, noe mange av bildene bærer preg av. Men noen går tett på, forstår bildekomposisjonens regler og klarer å fortelle viktig historie. Blant de 700 bildene i dette bindet finnes det mange som gir helt nye inntrykk av hvordan krigens hverdag artet seg. Det gjelder blant annet en serie bilder av de første sovjetiske krigsfangene som ble transportert til Sør-Norge. De kom til havnen i Stavanger i september 1941 for å slave for Luftwaffe, og ble fotografert der.

Rogaland var, tross luftkampene ved Stavanger lufthavn, Sola, en av krigens desidert fredelige fronter. Soldatene kunne dra på tur innover Lysefjorden eller gå på ski på Byhaugen. Med unntak av de mange bildene fra flyaktiviteten etterlater samlingen et inntrykk av en tjeneste som besto av en del arbeid med å bygge befestninger, mye vakthold og oppstillinger, men enda mer venting, fritid og turer med norske kvinner.

Disse bildene forteller en sann historie så langt de rekker. Men kameraene ble ikke brukt like nøye når Gestapo trålet distriktet på jakt etter motstandsfolk, når bønder og byfolk ble jaget fra gård og hus fordi den såkalte vernemakten trengte eiendommene, eller når både kvinner og menn ble torturert og kastet i fengselsceller i påvente av transport til konsentrasjonsleirer i Norge eller Tyskland og Polen. Ingen av bildene viser hvordan jødene ble forfulgt. Det er viktig å ha i mente alt soldatene ikke fotograferte.

Det er dessuten et interessant aspekt ved boken at bildene nesten utelukkende viser tyske soldater, med unntak for noen av kvinnene som fraterniserte med dem. Sivilbefolkningen blir i beste fall en del av kulissene. Det virker ikke som om de fotograferende okkupantene er synderlig interessert i folket de etter sigende var kommet for å beskytte.

Men uansett hva som ikke vises, gir også dette bindet viktige bidrag til vår kunnskap om dagliglivet under okkupasjonen, med krigsskip i havnebassengene, store troppestyrker og tyske musikkorps i skolegårdene, krigsgraver på Soma, Eiganes og andre steder, luftvernkanoner på knausene og fly som nødlander både på strendene og jordene på Jæren. Det synes at Festung Stavanger var viktig for tyskerne.

Hærsoldater venter på toget på gamle Sandnes jernbanestasjon. (Fra boken «Okkupasjonen i bilder. Tyskernes egne minner fra Rogaland» utgitt av Militærhistorisk Forening Rogaland.)
Parade ved posthuset i Stavanger. Det lille runde huset i bakgrunnen, foran Romsøes bygg, er drosjesentralen. (Fra boken «Okkupasjonen i bilder. Tyskernes egne minner fra Rogaland» utgitt av Militærhistorisk Forening Rogaland.)
De første sovjetiske krigsfangene i Sør-Norge kom til Stavanger med skipet «Phönicia» i september 1841. Fangene var rekvirert av Luftwaffe. (Fra boken «Okkupasjonen i bilder. Tyskernes egne minner fra Rogaland» utgitt av Militærhistorisk Forening Rogaland.)
Mannskap fra Kriegsmarine morer seg i robåten ved den gamle gymnastikksalen til Kongsgård. I de kalde krigsvintrende var det ofte farbar is på Breiavatnet. (Fra boken «Okkupasjonen i bilder. Tyskernes egne minner fra Rogaland» utgitt av Militærhistorisk Forening Rogaland.)
Tyske soldater på munter tur inn Lysefjorden om bord i «Turist 1». (Fra boken «Okkupasjonen i bilder. Tyskernes egne minner fra Rogaland» utgitt av Militærhistorisk Forening Rogaland.)
Publisert: