• Bob Mould prøver å se positivt på tilværelsen. Merge

Gammel grinebiter ser lysere på det

Bamsen har lagt sin tunge labb på Berlin og trives i sitt nye hi.