Feil om Den kulturelle skolesekken

Publisert: Publisert:
  • Stella Marie Brevik
    Journalist

23. og 25. november publiserte Aftenbladet to saker som omhandlet økonomien og organiseringen av Den Kulturelle Skolesekken (DKS). Det har i ettertid blitt påpekt at noen av faktaopplysningene i saken var feilaktige. Aftenbladet beklager.

I sakene fra 23. og 25. november sto det at Rikskonsertene hadde ansvaret for DKS-ordningen frem til 2016.

– Rikskonsertene hadde ikke ansvar for hele DKS-ordningen. Rikskonsertene var ansvarlig for skolekonsertordningen (altså musikken i DKS), og produserte egne konserter (cirka 60 prosent), mens fylkene produserte selv cirka 40 prosent av skolekonsertene. Rikskonsertene hadde dermed arbeidsgiveransvar for de musikerne som var knyttet til Rikskonsertenes produksjoner, forklarer Agnieszka Bryn, kommunikasjonssjef i Kulturtanken.

– Fylkene, og kommunene, har hele tiden hatt ansvar for de resterende kunstuttrykkene i DKS (litteratur, scenekunst, visuell kunst, film og kulturarv).

Den kulturelle skolesekken (DKS) hadde et nasjonalt sekretariat, som lå under Kulturrådet, ikke Kulturdepartementet.

I sakene sto det også at utøverne i DKS nå fakturerer Kulturtanken. Dette er feil – de fakturerer til fylkeskommunene.

Publisert:

Les også

  1. Utøvere og kunstnerorganisasjoner misfornøyd med den «nye» Kulturelle Skolesekken

  2. – Ville forbedre elevtilbud, sitter igjen med mindre penger