Gutter vil ha action, humor og sex

La ungdommene lese det de vil og snakk om litteratur hjemme. Det er rådene fra leseforskerne Trude Hoel og Anne Håland, som også har satt opp en liste over bøker som inneholder de elementene gutter i ungdomsskolealder er på jakt etter.

Publisert: Publisert:

Trude Hoel og Anne Håland, universtetslektorer ved Universitetet i Stavanger, gir deg en liste over hvilke bøker som gutter flest liker. Foto: Anders Minge

Denne boken er blitt lånt ut fra skolebiblioteket til St. Svithun en rekke ganger. Foto: Jarle Aasland

Ungdom som sier at de aldri leser skjønnlitteratur scorer betydelig dårligere i leseferdigheter og leseforståelse enn de som rapporterer at de leser flere ganger i uka eller i måneden. Dette kom fram i den ferskeste internasjonale leseundersøkelsen PISA, som er fra 2009. Samme undersøkelse viste at hele 56 prosent av de norske guttene oppgir at de bare leser hvis de må.

På St. Svithun ungdomsskole på Storhaug i Stavanger har de imidlertid klart å knekke koden.

Henrik Kindingstad og Simon Richter, elever ved St. Svithun ungdomsskole er veldig godt fornøyde med leseprosjektet til skolen. Hver dag bruker elever og lærere et kvarter av en skoletime for å lese i en selvvalgt bok. Foto: Jarle Aasland

— Et kvarter hver dag skal elevene og lærerne lese i en selvvalgt bok de har funnet på skolebiblioteket eller tatt med seg hjemmefra, sier norsklærer Kirsten Bjerga. Skolebibliotekar Hanne Solberg utdyper:- Poenget er at de skal lese noe de selv har lyst å lese, men jeg hjelper dem gjerne med å finne fram til den boken som passer dem.

Ute blåser en guffen vind i alle retninger, men inne i skolebiblioteket er kursen staket ut for lenge siden. De ansatte forteller at de har hatt det lystbetonte leseprosjektet i fem-seks år allerede – og at det uten tvil har gitt resultater.

— Som norsklærer er jeg overbevist om at elevene er blitt bedre til å lese, og at det har gitt positive effekter i flere fag. Før hørte jeg gjerne elever si at de ikke likte å lese. Det hører jeg svært sjelden nå. Femten minutter lystlesing hver dag har gitt dem en ny giv, sier Bjerga og får anerkjennende nikk fra de seks guttene som har tatt plass ved bordet.

Gode leseresultater

Resultatene fra de nasjonale leseprøvene bekrefter også at St. Svithun gjør noe riktig: I fjor høst toppet skolen lesestatikken både for 8. og 9. trinn. Statistikken viser gjennomsnittlig karakter og er tilgjengelig på stavangerskolen.no. Det er selvsagt ikke uvanlig at elever får avsatt tid til lesing i skoletiden, men at det ligger inne som en daglig rutine i ungdomsskolen – og gjennomføres uansett om det er norsk-, matte eller naturfagstime – er ikke standard på så mange andre skoler, ifølge Bjerga.

— Det er mye kjekkere å lese når man ikke bare må lese hjemme. Hjemme kan en bli distrahert av tv, på skolen har du bare boken foran deg, sier en av elevene.

— Når vi har lesekvarter blir det alltid helt stille. Det er en deilig stemning, legger Bjerga til.

På den nasjonale leseprøven i fjor høst endte 8. og 9. trinn på St. Svithun på snittkarakterene 3,5 og 3,9 på en skala fra 1 til 5. Ingen andre skoler hadde bedre gjennomsnittskarakter enn dette. Landsgjennomsnittet lå på 3,1. ## Leseforskning

I 2009 gjennomførte Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger en undersøkelse av gutters leselyst. Resultatene har vært offentlige lenge, men ble først skrevet om i universitetets eget magasin Univers før jul. Deretter omtalte forskning.no funnene. Universitetslektorene Trude Hoel og Anne Håland, som stod bak undersøkelsen, har senere oppdatert eksempelmaterialet sitt og fått bekreftet at det de fant ut er like gjeldende i dag som for tre år siden.

Ung gutt blir rekruttert til hemmelig tjeneste-tematikken står sterkt hos guttene.

Og det er ikke tvil: Det gutter på ungdomsskoletrinnet aller helst vil lese om er action/spenning, humor og sex.

— Da vi snakket med guttene kom det fram at de fleste trodde sex ville komme på topp, men så viste det seg at spenning var viktigere. Temaene vennskap og følelser, som topper jentestatistikken, vekker derimot ikke leselysten hos gutter flest. Mens jenter er ute etter å grine når de leser en bok, er tårer for gutter først og fremst knyttet til humor, forteller Hoel og Håland.

Funnene er basert på spørreundersøkelser og gruppeintervju av 244 gutter på ungdomsskoler i Rogaland. Bare 90 av disse svarte at de liker å lese "svært godt" eller "godt". Tilsvarende tall for jenter var 129 av totalt 226. ## Helteskikkelser

En annen vesentlig forskjell forskerne fant mellom kjønnene, er at jenter liker når de kan identifisere seg med personer og handlingen i boken, mens gutter heller vil lese om helteskikkelser.

— Ung gutt blir rekruttert til hemmelig tjeneste-tematikken står sterkt hos guttene. Det må helst skje noe hele tiden og de vil at boken skal inneholde mange ting, forklarer Hoel.

— Dette gjelder spesielt for de som ikke liker å lese. For dem blir spenning og action enda viktigere. Bøker som kombinerer tegneserier eller handler om andre medier som dataspill er også populære blant denne gruppen, legger Håland til.

Gutter vil ikke ha for mye følelser og kjærlighet.

Bibliotekaren ved St. Svithun opplever det samme lesemønsteret på sin skole.

— Gutter vil ikke ha for mye følelser og kjærlighet. Det må skje noe og historien bør innholde alle ingrediensene: spenning, mord og grøss. Mange av dem liker også temabøker om fotball eller annen sport, forteller Solberg.

Etter en kjapp spørrerunde med elevene Simon, Thomas, Vegard, Henrik, Patrik og Umut, finner vi ut fantasi, mytologi og krim også er attraktiv lektyre – men sex, nei, det er det ingen som innrømmer at de liker å lese om.

Viktige rollemodeller

Selv om lærerne og bibliotekaren ved St. Svithun er svært aktive og behjelpelige for å tilpasse lesestoffet til hver enkelt elev, er det ikke disse personene som har størst innflytelse på elevene, ifølge leserforskerne. Det er det foreldrene og foresatte som har.

Ungdom som driver med mye fritidslesing ermer positive til lesing, og at dette fører til at de kan bli flinkere til å lese ulike typer tekster,flinkere til å skrive og til å skrive grammatisk rett – og de scorer bedre på lesetester.

— Derfor er det viktig at elevene får råd hjemme og at litteraturen blir diskutert rundt middagsbordet. Den beste måten å få innsikt i gutters leseinteresser er å spørre dem selv, sier Håland og Hoel, og viser til tidligere forskning som sier at ungdom som driver med mye fritidslesing ermer positive til lesing, og at dette fører til at de kan bli flinkere til å lese ulike typer tekster,flinkere til å skrive og til å skrive grammatisk rett – og de scorer bedre på lesetester.

På grunn av den store lesesatsingen fra nasjonalt hold, har det de senere årene blitt produsert mange flere lettleste ungdomsbøker enn tidligere. Håland, som i dag skriver en doktoravhandling om skriving av fagtekster, skulle gjerne sett at lignende virkemidler ble brukt i pensum.

— Større mangfold er alltid bra. Jeg ønsker at fagbøkene bestod av flere sjangre og brukte mer tegneserier og komikk, selv om det er snakk om 2. verdenskrig. På den måten vil lesingen bli kjekkere og mer interessant.

Å utvikle leseferdighetene til elevene har også fått en vesentlig plass i Stavanger kommunes kvalitetsplan "God, bedre, best!", som er gjeldende i perioden 2011–2015.

Publisert: