• Cato Skimten Storengen spiller mannen til Ragnhild Arnestad Mønness’ figur. Han mener han snakker med Gud og at han, alene, kan redde menneskeheten fra undergang. Jarle Aasland

Hva skjer når mannen din snakker med Gud?

Tro har skapt fellesskap og håp så lenge menneskeheten har eksistert. Tro har også ført til konflikter, krig og fremmedgjøring. Tro er både personlig og politisk, mener regissør for teaterstykket «Åpenbaringen», Mari Vatne Kjeldstadli.