ROMAN: Når familien forvitrer

Velstrukturert familiesaga med kloke observasjoner og for få overraskelser.