• Gaël Fayes debutroman foreligger nå på norsk. Philippe Nyirimihigo

BOK: Oppvekstroman fra krigsherja område

BOK: Viktig fortelling, men ingen stor roman