- Kielland-arkiv ville trolig gått tapt med den nye arkiv-organiseringen

Torkel Thime og kollegene har over flere år bygget opp et 5000 hyllemeter stort olje og gass-arkiv, som delvis er finansiert av staten og delvis av næringen selv. Dette kan nå være i fare. Foto: Fredrik Refvem

I den nye organiseringen av Arkivverket er ikke Statsarkivet i Stavanger gitt noe nasjonalt ansvar og den regionale rollen er kraftig redusert. Ansatte frykter at arkiver fra bedrifter og organisasjoner kan være i fare og at olje- og gassektoren er særlig utsatt.

Les hele saken med abonnement