• Pasjon er tilbake i Domkirken før påske 2019. Bildet er fra forrige mysteriespill, i 2013. Jarle Aasland

Pasjon gjenoppstår i 2019

I uken før påske 2019 blir det igjen mysteriespill i Domkirken.