• MUST håper det nye museets gårdsrom kan brukes til uteservering, bryllup, konfirmasjoner, teateroppsetninger, konserter, debatter, foredrag og mye, mye mer. Eder Biesel Arkitekter AS

Slik blir nye Grafisk Museum

Museum Stavanger (MUST) starter i vår byggingen av det som forhåpentligvis vil bli en ny, naturlig møteplass i Gamle Stavanger. Historie møter det moderne, hermetikk møter grafikk og mennesker møter hverandre.