Hevn eller tilgivelse?

Reflektert og gripende om sorg og savn, hevn og nåde.

Kristin Hauge begynner historien med at jeg-fortelleren Anna mottar budskapet om at hennes 19-årige datter er funnet myrdet i den sudanske ørken.
 • Sigmund Jensen
  Sigmund Jensen
  Forfatter og litteraturkritiker
Publisert: Publisert:
Grade: 5 out of 6

Kristin Hauge: «Teorier om sand». Roman. 247 sider. Vigmostad & Bjørke.

Kristin Hauge (f. 1958) har bakgrunn som diplomat fra Afghanistan og Sudan. Hun er særlig engasjert i kvinners vilkår i slike brutale, krigsherjede og ustabile samfunn, der mannens største frykt er tap av ære, mens det kvinnen er mest redd for, er å bli drept av mannen.

«Teorier om sand» begynner på frykteligste vis med at jeg-fortelleren Anna mottar budskapet om at hennes 19-årige datter er funnet myrdet i den sudanske ørkenen. Utgangspunktet minner om drapene på Maren Ueland og Louisa Jespersen i Marokko i 2018. Både i virkeligheten og i romanen dømmes morderne til døden.

Men i sudansk rett finnes en mulighet for at offerets pårørende kan benåde den dødsdømte. Spørsmålet er sentralt i denne gode og reflekterte romanen om menneskeverd, dødsstraff, nåde og tilgivelse, der Anna så brått kastes inn i tomhet, sorg, savn og rasende bebreidelser.

Hauge er dyktig på å skildre de prosaiske valgene hun stilles overfor og det overrumplende ubarmhjertige og bagatellmessige i hverdagens småting og gjøremål. Fortellerstilen er knapp og økonomisk; leseren bringes raskt fra den ene scenen til den neste. Språket er dempet, stundom hviskende, som om vi befinner oss i en kirke eller et bibliotek.

I sorgbearbeidelsen melder Anna seg blant annet inn i en sorggruppe, der hun troner høyt i sorghierarkiet. Hun kommer her i kontakt med en prest som blir en verdifull samtalepartner. I forsøket på å innsirkle kjernen i sorgen og tilgivelsen, er de innom forfattere og filosofer, ondskapens banalitet, Guds eksistens og andre store, eksistensielle spørsmål. Disse partiene får ofte et essayistisk, drøftende preg og er i seg selv interessante og tankevekkende med sine mange referanser og innslag av kuriosa.

Men litterært sett er nok Hauge best i de nære, inderliggjorte skildringene av følelser og stemninger, da Anna selvransakende drar gjennom minnene og føler seg som et udetonert sprenglegeme, full av sorg og nag som ikke slipper taket.

Som ung våknet jeg hver morgen med verden strømmende mot meg som en gnistrende gate. Nå må jeg stå opp i vintermørket og hente den inn bit for bit på mine tynne bein, heter det et sted, med et lån fra Søren Ulrik Thomsen.

«Teorier om sand» er blitt en avstemt fortelling, der også tilgivelsen fremstår som straff.

Publisert:

Bokanmeldelser

 1. Han hadde stor suksess med krim fra 60- og 70-tallet. Den nye serien lover godt

 2. Gammal nazist blir som ny

 3. Jo, dette er smalt. Men det er bra!

 4. Framtidsthriller med russisk avhopper til Norge

 5. Anmelderen har ikke alltid vært begeistret for henne, men denne gang!

 6. Rørerende og opprørende om møte med NAV

 1. Bokanmeldelser
 2. Bokanmeldelse
 3. Anmeldelse