• - Det eg veit, er at det skjer omfattande brot på barns menneskerettar, for eg får så mange fortvila nødskrik frå heile landet med bønn om hjelp, seier Gro Hillestad Thune. Siv Dolmen / Siv Dolmen

- Ingen liker å feia for eiga dør

– Vil du klaga på menneskerettsbrot i Norge, må du ha råd til å gå til rettssak, seier menneskerettsjurist Gro Hillestad Thune. 10. desember er menneskerettserklæringa 70 år.