• Tron Jensen skriver om den livskrisen den venneløse, erotisk fikserte Henrik gjennomlever i romanen «I sommervinden».

Mellom musikk og kvinnerumper

BOK: Diskusjonstekst som prater for mye og utsier for lite.