Aftenblad-journalister får menneskerettighetspris

Hans Petter Aass, Thomas Ergo og Rune Vandvik fra Stavanger Aftenblad får menneskerettighetsprisen for 2014 for å avdekke kommunal svikt i ivaretakelse av grunnleggende rettigheter for utviklingshemmede som trenger hjelp.

Publisert:

Thomas Ergo (v.), Hans Petter Aass og Rune Vandvik ved en tidligere prisutdeling, da de fikk Stavanger Journalistlags pris for "Årets nyhetssak 2013". Foto: Eirin Larsen

Janne Håland
Journalist
svp://8618

Kulturdepartementets menneskerettighetspris deles ut hvert annet år til journalister som i særlig grad har satt søkelyset på aktuelle menneskerettighetsspørsmål i Norge. Aftenbladets journalister Hans Petter Aass, Thomas Ergo og Rune Vandvik får nå prisen for sitt arbeid med saken om Jonny André Risvik (28).

I en pressemelding fra Medietilsynet står det at:

Sommeren 2010 ble en en hjelpetrengende ung mann slått, sparket, pint og mishandlet av overgripere han bodde sammen med. Unge mennesker som selv hadde opplevd grov omsorgssvikt, flere av dem med psykisk utviklingshemming eller personlighetsforstyrrelser.

Les også

Jonnys sjanser

Tre år etter var de skyldige dømt.

Men spørsmålet om hvordan dette kunne skje sto ubesvart. Journalistene skaffet innsyn i politiets etterforskningsmateriale og i offentlige saksmapper. I papiravisa, i nettutgaven, i en webtv-dokumentar og som del av et bokprosjekt, ble offerets 20 sjanser presentert. 20 observasjoner, møter, varslinger og kunnskap som kunne fått ansvarlige saksbehandlere i kommunen, naboer, venner og andre til å gripe inn og avverget voldsbruk og dødsfall.

Journalistene gikk videre for å finne ut hvilke krav til rapportering og læring som gjelder i kommunenes helse— og sosialtjeneste når hjelpetrengende skades eller dør. Hvordan følger kommune-Norge opp tragedier der mennesker med utviklingshemming og psykiske problemer er involvert? Gjennom en spørreundersøkelse om oppfølging av 30 alvorlige hendelser i perioden 2008 – 2012, avdekket de at kommunene ikke lærer av tragediene. Hendelsene granskes sjelden og tilsynsmyndighetene varsles som oftest ikke.

Det journalistiske arbeidet til Aass, Ergo og Vandvik har medført at myndighetene har tatt grep, fra tilsynssak i Stavanger kommune til tiltak fra regjeringen. Arbeidet har gitt noen av samfunnets mest sårbare en stemme og satt deres situasjon og rettigheter på den politiske dagsorden.

Juryens leder Ann-Magrit Austenå mener årets prisvinnere på en forbilledlig måte har drevet undersøkende journalistikk på aktuelle menneskerettighetsspørsmål og har avdekket grove brudd på hjelpetrengendes rettigheter.

Prisen er totalt på kr 100000 og en litografi av kunstneren Håkon Bleken. Prisen deles ut av statsråd Torhild Widvey ved åpningen av Nordiske Mediedager i Bergen onsdag 7. mai.

Publisert:

Jonny André Risvik Foto: Rune Vandvik

svp://8618