Dette er Widveys viktigste kampsaker

Mer maktspredning, mer privat kapital og tilgjengelighet for alle er den nye kulturministerens viktigste politiske saker. Søndag besøkte hun Stavanger.

Publisert: Publisert:

Administrerende direktør Siri Aavitsland ved Museum Stavanger viste Thorhild Widvey rundt i Stavanger museums permanente utstilling søndag. Foto: Lars Kristian Aalgaard

Kine Hult
Journalist

Kulturminister Thorhild Widvey (H) fikk en grundig presentasjon av Museum Stavangers strategier helt fram til 2025 da hun besøkte distriktet i helgen.

— Det er kjekt å se at de har en så klar strategi, og flott å høre at de er opptatt av rehabilitering. Vår regjering vil satse på rehabilitering av institusjoner, både for å bevare byggene, men også for å tilpasse dem til en ny tid, sier Widvey til Aftenbladet.

svp://8997

Mange har påpekt at hun hadde heller liten erfaring fra kultursektoren da hun overtok kontoret fra sin forgjenger Hadia Tajik (Ap). Så hva ser kulturministeren selv på som sine viktigste saker framover?— Det viktigste for oss, er at det er et mangfoldig kulturtilbud. Jeg er opptatt av maktspredning, og jeg vil ha inn mer privat kapital i kulturen. For eksempel innenfor film. Det er også et overordnet mål at kulturtilbudene skal være åpne og tilgjengelige for alle, men jeg forventer ikke at alle skal bruke dem, sier Widvey.

Tilbud uten terskel

Folkebibliotekene er et annet satsningsområde den fortsatt ferske statsråden har trukket fram.

— Bibliotekene er de eneste kulturinstitusjonene vi har som er terskelløse og gratis, og det skal de fortsatt være. De er blant annet veldig viktige for minoriteter.

- Vil departementet gjøre noe for at bibliotekene skal kunne satse mer på andre uttrykksformer, som musikk og film, for eksempel gjennom en innkjøpsordning slik den som finnes for litteratur?

— Vi må sørge for rammebetingelsene. De ansvarlige innenfor hver institusjon må stå for innholdet. Vi ønsker også at bibliotekene skal utvikle seg til å bli viktige debattarenaer. Men litteraturformidling vil fortsatt være hovedsatsningsområdet, sier Widvey.

Gaveforsterkningsordningen

Det andre området Widvey har signalisert at hun vil jobbe mye med framover, er den såkalte gaveforsterkningsordningen, som kort sagt går ut på at pengegaver fra private skal utløse et tilskudd fra det offentlige. Regjeringen har, ifølge Widvey, foreløpig satt av 10 millioner kroner til ordningen.

— Da jeg var olje- og energiminister, var dette en populær ordning for å finansiere forskning. Det var slik at 1 krone fra en privat aktør, utløste 2 kroner fra staten. Fordelingsnøkkelen for kulturlivet blir slik at 75 prosent kommer fra det private og 25 prosent fra staten, sier Widvey.

- Er det mange som har meldt seg og vil bevilge penger?

— De kommer jo ikke til oss med det i så fall. Men det er en trend i samfunnet å bidra med gaver, så jeg tror ikke det blir noe problem å finne givere, sier Widvey.

Ikke redd for bindinger

Det er imidlertid ikke alle som kan benytte seg av ordningen. I første omgang er den forbeholdt to hovedområder: innkjøp av kunst til institusjoner, og rehabilitering av museer.

- Kan det ikke da fort bli sånn at det er de store institusjonene, de som allerede har offentlig finansiering, som vil stikke av med disse midlene?

— Nei, slik trenger det ikke bli.

- Hvordan unngår man eventuelle bindinger og forpliktelser overfor giverne ved en slik ordning?

— Jeg tar for gitt at givere ikke vil stille noen betingelser til hvordan midlene skal brukes. Det er pretty clear. Museene har egne etiske regelverk, og min erfaring er at når noen bidrar finansielt, ønsker de ikke å legge seg opp i institusjonens prioriteringer, sier Widvey.

Widvey har foreslått å kutte 32,5 av de millionene Tajik foreslo å bevilge til Filmfondet. Antakelig ikke så populært i filmbyen Stavanger.

— Tilskuddene til film har økt mye de siste årene, dette er en justering. Det er ikke noe mål for meg at vi skal produsere 25 norske filmer i året, slik det var for den forrige regjeringen. Det er viktigere at de filmene som kommer har høy kvalitet, sier Widvey.

Publisert: