Kvinner tjener fortsatt mindre enn menn. Er det selvvalgt?

Likelønn har vært en av de tilbakevendende kampsakene i mangt et 8. mars-tog. Likevel velger fortsatt flere kvinner enn menn yrker med lav lønn.

Publisert: Publisert:
Lik lønn for likt arbeid er et gammelt krav.
I Norge er dette langt på vei oppnådd.
Likevel tjener kvinner i snitt 87,6 prosent av menns lønn.
Hvorfor velger så mange kvinner lavtlønnsyrker?
85 prosent av sysselsatte menn jobber heltid. 63 prosent av kvinnene gjør det samme.
Hvorfor er det sånn?
Det norske arbeidsmarkedet er veldig kjønnsdelt.
Hvorfor velger vi fortsatt så tradisjonelt, i et av verdens mest likestilte land?

Les hele saken med abonnement