• To familier har levd i seks år uten å vite at sønnene deres ble byttet om på fødestuen.

Rørende familiedrama fra Japan

Hva gjør to familier hvis man først etter seks år får vite at deres sønner ble byttet om på fødestuen? Denne japanske filmen er blitt et fascinerende drama, breddfullt av følelser og dilemmaer.