• Margrethe Aanestad og Elin Melberg i Prosjektrom Normanns drar til USA på kunstmesse igjen, denne gangen San Francisco. Rune Vandvik

Til USA på kunstmesse nå igjen

Snart reiser de to Stavanger-kunstnerne Elin Melberg og Margrethe Aanestad igjen til USA for å vise egen og andres kunst.