• Olav Larsen med gospel for ikke-troende. Pål Christensen
    Galleri

Olav Larsen: Salige er de som hungrer

Selv hedninger kan bli salige, hevder Olav Larsen.