• Her er Stavanger 2008-direktør Mary Miller og deler av staben hennes fotografert under åpningsfesten. De forsvant hver til sitt da året var omme. Anders Minge
    Galleri

– 2008-kompetansen ble ikke tatt godt nok vare på

Noe av det viktigste med Stavanger 2008 var ettervirkningene, deriblant kompetanse- og nettverksutvikling. Men under halvparten av de 2008-ansatte jobber fortsatt med kultur, og flere av dem har forlatt distriktet.