• Forbudet mot alle andre rusmidler enn alkohol er et gigantisk og fullstendig feilslått eksperiment, mener forfatter og kritiker Stuart Walton. Han sier at rus og endret bevissthet har preget oss i mer enn 12.000 år. FOTO: Jon Ingemundsen

Den gode rusen

Det er moralsk galt å nekte mennesker å endre sin bevissthet, mener rusforsker og forfatter Stuart Walton.