• Reiselivsdirektør Elisabeth Saupstad meiner Stavanger ikkje har vore gode nok i å utnytta kulturhovudstadsåret 2008 for å tiltrekka seg fleire kulturturistar. Fredrik Refvem
    Galleri

Fleire kulturturistar etter 2008? Ingen veit

I søknaden til EU skreiv Stavanger at ein ønska å bruka kulturhovudstadstatusen til å utvikla nye former for kulturell turisme. Det skjedde ikkje.