• Ein gigantisk plakat til støtte for borgarlønn - i Geneve i Sveits i 2016. Plakaten var 8000 kvadratmeter stor, og skal ha vore verdas største: Kva ville du gjort hvis inntekta di blei tatt hånd om? DENIS BALIBOUSE / X90072
    Galleri

Bør alle få lønn - sjølv utan å jobba?

Erna Solberg meiner fleire nordmenn må jobba meir for å sikra framtidas velferdsordningar. Sven Egil Omdal og Ingeborg Eliassen trur automatisering vil føra til at det finst færre jobbar i framtida - og at løysinga er å gi borgarlønn til alle.