Bjørn G. Andersen: Istider i Norge

Temaet for denne boka er stort, og i utgangspuktet virker detkanskje infløkt og vanskelig for vanlige folk. Men Stavanger-mannenBjørn G. Andersen klarer i «Istider i Norge», å gjøre et vanskeligemne tilgjengelig for langt flere enn de som arbeider med det tilvanlig.