Raja-nei til Gladmat

Gladmat får ikke støtte fra kulturens korona-ordninger. – Vi klarer ett dårlig år, men ikke så mye mer, sier Gladmat-sjef Maren Skjelde.

– Det er et paradoks at festivaler som driver kultur, landbruk og næring ikke kvalifiserer til støtteordninger på noen av disse områdene, sier Gladmat-sjef Maren Skjelde
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Gladmat-festivalen ble – i likhet med de aller fleste festivaler – hardt rammet av koronasituasjonen. I år har store deler av programmet foregått på digitale flater, både via podkast, tv-sendte kokkekurs for barn og Kjøkkenfesten.

Rundt to tredjedeler av festivalens omsetning forsvant – rundt åtte millioner kroner – fordi det ikke ble leid ut standplass og fordi store deler av sponsormidlene uteble. Støtte fra blant annet Koronafondet til Sparebanken Vest, Inge Steenslands Stiftelse, Samfunnssentralen og Smedvig North Star gjorde at festivalen likevel ble gjennomført.

Les også

– Worst case-scenario? Vi står midt oppi det

Matfestivalene blir ofte tatt med under det utvidede kulturbegrepet, men de har foreløpig ikke kvalifisert til kompensasjonsordningene på kulturfeltet, noe flere har reagert på. Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen leverte følgende spørsmål til kultur- og likestillingsministeren i slutten av august:

Har regjeringen endret syn på om matkultur er del av kulturbegrepet og vil kulturministeren sørge for at også matfestivalene ivaretas av kompensasjonsordningene?

Ingen overraskelse

Nå har Abid Raja (V) svart, og han har i praksis svart «nei».

Ordningen kompenserer også merkostnader ved utsettelse av arrangementer. Ordningen omfatter arrangører som i hovedsak formidler eller gjør kunst og kultur tilgjengelig for allmennheten og det er et sektorielt kulturbegrep som ligger til grunn for innretningen på ordningen.

Det svaret overrasker ikke Gladmat-sjef Maren Skjelde.

– Vi var ikke inkludert i denne ordningen fra starten, så det kom ikke som noen overraskelse. Vår type festival havner dessverre mellom flere stoler. Ikke hører vi til kultur, ikke hører vi til landbruk og ikke næring. Det er et paradoks, siden vi strengt tatt hører til i alle disse kategoriene.

Skjelde anslår at festivalen i år vil tape «noen hundre tusen». Ett år med røde tall i en ekstraordinær situasjon klarer organisasjonen å hanskes med.

– Vi hadde mange gode, alternative arrangementer i år. Mange av disse kan vi ta med oss videre. Når vi ikke selger stand-plasser og har den vanlige folkefesten, har vi også betydelig lavere utgifter. Gladmat har også en liten administrasjon, så ett år med minus i regnskapet overlever vi. Men i lengden går det ikke. Ingen varer lenge når det går mer penger ut enn det kommer inn.

Trenger ekstra støtte

Skjelde sier de har som utgangspunkt at det skal bli en «vanlig» Gladmat-festival i 2021. Folke- og matfesten skal tilbake slik vi kjenner den, med sild i tønne og småretter i hendene i Vågen. Festivalsjefen må imidlertid ha i bakhodet at det kan komme nye pålegg og restriksjoner, og at de må ha fleksible løsninger.

– Samtidig er det viktig å si at vi trenger en viss støtte for å kunne drive videre. Gladmat og andre matfestivaler ble hardt rammet av koronatiltakene, og foreløpig kvalifiserer vi ikke til noen av støtteordningene. Vår største utfordring er som for alle andre: Vi aner ikke hvordan situasjonen er om et år.

– Dersom situasjonen om et år ligner på slik det er nå: Vil Gladmat-festivalen trenge økonomisk hjelp?

– Ja. Derfor håper og tror vi politikerne vil inkludere oss, og andre matfestivaler, når kompensasjonsordningene behandles og justeres.

Publisert: