• julie_JA2_4140.jpg Jarle Aasland

Det skammelege kapitlet

Julie Otsuka skriv bøker om kapitlet i immigrasjonshistoria amerikanarane sjølv ikkje vil hugsa: Behandlinga av dei japanske immigrantane rundt 2. verdskrigen.