Med trøkk i

De er omtrent seks jenter og 17-18 gutter i Hundvåg storband.Lederen for dem alle er Ingeborg Osmundsen.