Individene mot kreftene

En roman å la seg dukke ned i, med fare for å oppslukes.