• Fin Serck-Hanssen, «Gjermund (Queer-style)», «Liam (Queer-style)», «Nelly Nylon (Queer Icon)», «Genesis P-Orridge (Queer Icon)», fotografier 2016 – 2017. Trond Borgen

Kjønn i bevegelse

UTSTILLING: Flere svakheter, mener vår anmelder om utstillingen HEN: Den illustrerer mer enn den drøfter; den paraderer mer enn den involverer.