Domkirkegulvet skjulte skjeletter, graver, smykker, ølkorker og sigaresker

50 menneskeskjeletter, en gris, 12 mynter, en blyplombe, et gravkammer fra 1600-tallet, sigaresker, ølkorker, jern, kobber, en ovn fra vikingtiden og ganske mange spørsmålstegn har dukket opp under domkirkegulvet.

Publisert: Publisert:

Vi kommer til ølkorkene og sigareskene, de mer kuriøse funnene, om litt. Først: Et av de store spørsmålene rundt Stavanger domkirke er hva som var på stedet før kirken ble bygd? Vi får begynne i en ende, nærmere bestemt i nordenden. Funn av grisebein og bosettingsspor tyder på at det kan ha vært en vikingtidsbosetting på stedet. Var det en storgård her som fikk ny bruk ved kristningen av landet? Kristine Ødeby, arkeolog og utgravingsleder i Norsk institutt for kulturminneforskning, starter med nettopp grisen.

Les hele saken med abonnement