«Mission: Impossible 6» får norske filmpenger fordi filmen er på engelsk

For at en utenlandsk film skal få penger fra den norske insentivordningen, må den kunne påvise tilknytning til Norge eller Europa på en rekke punkter. Hvordan passer «Mission Impossible» inn i dette systemet?

Den kommende «Mission Impossible»-filmen får 6,3 millioner fra Norge, mye fordi den har engasjert så mange europeere.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Insentivordningen for film- og serieproduksjoner trådte i kraft i 2016. Dette innebærer at produksjoner som spilles inn i Norge kan få returnert opptil 25 prosent av utgiftene de har i landet. Målet er at ordningen skal bidra til å øke antallet store internasjonale film- og serieproduksjoner i Norge for å fremme norsk kultur, historie og natur. Ordningen skal også bidra til økt erfaring og kunnskap i den norske filmbransjen, stimulere til vekst, en bærekraftig norsk filmnæring og økt internasjonalt samarbeid.

I fjor stakk «Snømannen» av med størsteparten av potten på 45 millioner kroner, nærmere bestemt 40,5 millioner. Resten gikk til «Downsizing». Det er Norsk filminstitutt som administrerer ordningen. I den andre tilskuddsrunden i 2017 var det tre prosjekter som ble tilbudt støtte: «Mission Impossible 6», «Norway» og «The Innocents». «Mission Impossible 6» fikk en tilskuddsramme på 6,325 millioner kroner.

Les også

Se de første bildene: Her henger Tom Cruise utenfor Preikestolen

Les også

– Ville hatt flere lokale filmfolk med i «MI6"-innspillingen

Les også

Kristoffer Joner har rolle i «Mission: Impossible 6»

Lang liste av kriterier

For å få penger fra ordningen er det imidlertid ikke nok å «bare» spille inn i Norge. Søkere må først få minst 20 av 51 poeng på en såkalt kvalifiseringstest. «Mission Impossible 6» har oppnådd 41 poeng i sin søknad. Det framgår av et søknadsskjema sendt til Norsk filminstitutt, som Aftenbladet har fått innsyn i.

Den første delen av testen består av 8 punkt som omhandler kultur, og her må søkeren få minst 4 poeng. Det går an å oppnå 2 poeng for hvert av følgende punkter:

1. Fortellingen, manuskriptet, hovedtemaet i filmen/serieproduksjonen er basert på hendelser som er en del av norsk eller europeisk kultur eller historie.

2. Filmen/serieproduksjonen er basert på en karakter eller person fra norsk eller europeisk kultur, historie eller samfunn.

3. Filmen/serieproduksjonens historie er knyttet til en norsk eller europeisk sted; arkitektonisk, fysisk eller kulturelt.

4. Filmen/serieproduksjonens manuskript eller sentrale tema er basert på et litterært verk eller eller tilpasset fra en annen kunstnerisk disiplin (billedkunst, teater, musikk osv.)

5. Historien, manuskriptet, det sentrale temaet i filmen/serieproduksjonen dreier seg om samtidige kulturelle, sosiologiske eller politiske temaer eller hendelser.

6. Filmen/serieproduksjonen reflekterer norske eller europeiske verdier, kultur, identitet, skikker eller tradisjoner.

7. Regissør, manusforfatter eller forfatter av litterært forelegg er norsk eller europeisk.

8. Filmen/serieproduksjonen er på norsk eller et annet europeisk språk.

Poeng for å snakke engelsk

«Mission Impossible 6» har ikke fått poeng for punktene 1, 2, 4 og 7. Den har fått 2 poeng for punkt 3. Det presiseres at hoveddelen av historien foregår i Paris og London, men at en del også foregår i Norge. Videre er det gitt 2 poeng for punkt 5, og her er kommentaren at filmen handler om internasjonal terror. Det er gitt 2 poeng for punkt 6, uten ytterliger kommentar, og det er gitt 2 poeng for punkt 8. Her er begrunnelsen for poenggivningen at filmen er på engelsk.

Test av produksjonen

Den andre delen av testen har undertittelen «produksjonstest», og består av følgende 8 hovedpunkt:

9. Filmen/serieproduksjonen er et filmatisk verk som bidrar til utviklingen av sin sjanger.

10. Filmen/serieproduksjonen er egnet til å øke de involverte filmskapernes kompetanse og evne til å lage ambisiøse og krevende prosjekter med høy kvalitet og kulturell verdi

11. Filmskaperne er norske eller EØS-borgere.

(Her gis det poeng for en rekke ulike funksjoner, deriblant regissør, produsent, fotograf, manusforfatter, ledende skuespiller og komponist) .

12. Minimum 51% av filmarbeiderne (funksjoner som ikke listes opp i punkt 11) er norske eller EØS-borgere.

13. Filmen spilles inn på norske locations/studioer i Norge.

14. Produksjonen bruker leverandører fra Norge eller et annet EØS-land.

15. Hele eller deler av etterarbeidet (inklusive lyd, visuelle effekter, klipping, musikkinnspilling med mer) gjøres i Norge eller et EØS-land.

16. Produksjonen har en strategi for bærekraftig og miljøvennlig innspilling.

Mange EØS-poeng

I den andre delen av testen får «Mission Impossible 6» 33 av 35 mulige poeng. Under punkt nummer 11 har man for eksempel fått 8 av 8 mulige, ved at mange av crewmedlemmene er europeiske borgere. Det er imidlertid ingen norske navn på listen. Men siden EØS-borgere og norske borgere stiller likt, får produksjonen full pott på dette punktet.

På punkt 9 har filmen fått 3 av 3 poeng. Der presiseres det at filmen er ledende i sin sjanger.

På punkt 10 er det gitt 4 av 4 poeng, det samme på punkt 12, 13 og 14.

Det eneste punktet hvor det ikke er toppscore, er punkt 15, her har man gitt 4 av 6 poeng.

Siste punkt får 2 av 2 poeng.

Publisert: