• Merete Hodne fikk ikke medhold i Gulating lagmannsrett. Jon Ingemundsen

Hodne vurderer å anke til Høyesterett

– Dommen ser tvilsom ut og er preget av synsing i stedet for riktig analyse av rettskildene, sier Merete Hodnes advokat Per Danielsen. Nå vurderer Danielsen og Hodne å anke til Høyesterett.